e-CMR – opinia prawna dotycząca elektronicznego listu przewozowego

Opinia prawna jednoznacznie wskazuje, że Trans Assist spełnia wszystkie formalne wymagania do tworzenia i obsługi dokumentów e-CMR.

 

Trans Assist to polski startup tworzący oprogramowanie dla branży TSL. Jednym z filarów zbudowanej przez nas platformy jest system do generowania, obsługi i archiwizacji elektronicznych listów przewozowych. Cyfrowe dokumenty e-CMR pozwolą zastąpić stosowane od lat w transporcie międzynarodowym papierowe formularze, przynosząc nawet 4-krotne oszczędności przy ich obsłudze.

Polska ratyfikowała „Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego” 23 kwietnia 2019 roku, a od 11 września 2019 roku dokument ten wszedł w życie. Aktualnie cyfrowe dokumenty e-CMR uznawane są przez 30 państw, w tym m.in. przez Niemcy, Białoruś, Bułgarię, Czechy, Estonię, Federację Rosyjską, Rumunię, Słowację, Litwę, Łotwę, Portugalię i Hiszpanię.

 

Analiza prawna zastosowania e-CMR w transporcie drogowym

 

Pomimo tego, że od przystąpienia Polski do Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR minął ponad rok, cyfrowe dokumenty przewozowe stosowane w międzynarodowym transporcie rzeczy dalej nie są powszechniej stosowane przez naszych przewoźników, spedytorów czy logistyków.

Po części wynika to z faktu braku odpowiednich platform będących na rynku, których cyfrowe rozwiązania dla branży TSL spełniałyby wszystkie formalno-prawne wymagania oraz zwykłego braku szerszych i zarazem sprawdzonych informacji na ten temat.

Przeczytaj też: e-CMR.eu – weryfikator e-CMR i podpisu elektronicznego

Dlatego Trans Assist poprosiła krakowski Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Orzeł o analizę zastosowanych przez polską spółkę rozwiązań. I tak w opinii prawnej stwierdza się, że elektroniczny list przewozowy musi zostać uwierzytelniony przez strony umowy przewozu przy użyciu wiarygodnego podpisu elektronicznego zapewniającego jego powiązanie z elektronicznym listem przewozowym.

Do tego krakowscy prawnicy podkreślają, że wystawienie elektronicznego listu przewozowego ma taką samą wartość dowodową i ten sam skutek, co papierowy list przewozowy.

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Orzeł jednoznacznie stwierdził, że rozwiązania Trans Assist – w postaci osobnego weryfikatora, jakim jest e-CMR.eu – pozwala bezpośrednio powiązać e-podpis z osobą sygnatariusza umożliwiając szybką jego identyfikację.

 

Trans Assist także na potrzeby systemu SENT

 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, na mocy Ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów z dnia 15 czerwca 2018 roku, przewoźnicy przewożący towary wrażliwe (w tym m.in. paliwa, oleje, wyroby alkoholowe lub susz tytoniowy), mają obowiązek posiadania w pojazdach urządzeń geo-lokalizacyjnych.

Firmy przewozowe zostały zobowiązane do zapewnienia przekazywania aktualnych danych geo – lokalizacyjnych pojazdu objętego zgłoszeniem SENT, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski.

Przeczytaj też: Nawigacja Trans Assist dla przewoźników i kierowców ciężarówek

Zakres przesyłanych danych geolokalizacyjnych obejmować powinien współrzędne geograficzne dotyczące aktualnego położenia środka transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora (numer urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji).

System Trans Assist pozwala na śledzenie przewozów w czasie rzeczywistym, należy zatem stwierdzić, że rozwiązanie dostarczane przez Trans Assist przy jego odpowiednim dedykowaniu mogłoby być wykorzystywane w celu spełnienia wymogów nałożonych przez SENT.

Krakowska kancelaria, po przeanalizowaniu stanu prawnego oraz rozwiązań stosowanych przez Trans Assist stwierdziła, że nasz system pozwala na śledzenie przewozów w czasie rzeczywistym, i po odpowiednim dedykowaniu mógłby być wykorzystywany w celu spełnienia wymogów nałożonych przez SENT.

Całość dokumentu znaleźć można klikając w ten link: e-CMR – opinia prawna

 

Powrót