Informacja o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich

Projekt „Trans Assist – system zarządzania komunikacją, dokumentacją i nawigacją w transporcie międzynarodowym”, to system przeznaczony dla wsparcia branży TSL, którego celem jest usprawnienie procesów logistycznych w międzynarodowych transportach wysokotonażowych poprzez opracowanie i wdrożenie rynkowe systemu do wymiany, kontroli oraz podpisu elektronicznych dokumentów przewozowych, częściowo zautomatyzowanej komunikacji w 24 językach oraz nawigacji uwzględniającej ograniczenia masowe i wysokościowe. Trans Assist to także zdigitalizowane dokumenty przewozowe w tym list CMR, pozwalające na sprawną wymianę, kontrolę oraz podpis bez potrzeby użycia papierowej wersji tych dokumentów. Projekt realizowany jest z Funduszy Europejskich, jego całkowita wartość wynosi 1 282 207, 60 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) złotych, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi kwotę nieprzekraczającą 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych i zero groszy) złotych.