Niemcy przystępują do konwencji o e-CMR

Uchwalona przez Bundesrat ustawa oznacza, że Niemcy przystępują formalnie do konwencji o cyfrowym liście przewozowym.

W piątek 17 września 2021 roku niemiecka Rada Związkowa przyjęła ustawę pozwalającą przystąpić do protokołu o cyfrowych listach przewozowych e-CMR z 2008 roku, który jest z kolei jest uzupełnieniem konwencji CMR z 1956 roku.

Oznacza to, że Niemcy przystępują do protokołu i umożliwiają jego stosowanie we wszystkich swoich krajach związkowych.

Republika Federalna Niemiec jest 30 państwem akceptującym e-CMR na równi z papierowymi listami przewozowymi, których szablon powstał pół wieku temu.

Przeczytaj też: e-CMR.eu – weryfikator e-CMR i podpisu elektronicznego

Dotychczas poza Niemcami do konwencji o e-CMR przystąpiła Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Iran, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy (Holandia), Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Hiszpania, Turcja, Uzbekistan, Tadżykistan, Ukraina oraz Wielka Brytania.

Przystąpienie Niemiec do konwencji e-CMR to kolejny bardzo ważny krok pozwalający na upowszechnienie cyfrowych dokumentów dla każdej ze stron zaangażowanych w międzynarodowy transport drogowy.

Wśród wielu zalet dokumentów e-CMR jest pełna czytelność wygenerowanych listów przewozowych, a także znaczne oszczędności dla przewoźników czy operatorów logistycznych poprzez likwidację czasochłonnego obiegu papierowych formularzy, co także przedkłada się na szybsze rozliczanie transportów.

Przeczytaj też: e-CMR.eu – weryfikator e-CMR i podpisu elektronicznego

Generowanie plików e-CMR to bezpieczne także rozwiazanie zwłaszcza w czasach pandemii, nie wspominając o ekologicznym aspekcie przejścia na technologię eliminującą papier z obiegu dokumentów.

W przypadku Trans Assist technologia elektronicznych „CMR-ek” powiązana jest także z elektronicznymi podpisami dokonywanymi przez nadawcę, kierowcę i odbiorcę towaru, co pozwala także na rozwinięcie funkcji automatycznych statusów oraz lokalizacji danego transportu.

Powrót