e-CMR – korzyści dla nadawcy, przewoźnika i spedycji

Elektroniczne listy przewozowe z e-podpisem to rewolucja w branży TSL. Wprowadzenie e-CMR to korzyści dla każdego z ogniw łańcucha dostaw.

 

Rozwój i rozpowszechnienie się technologii cyfrowych wykorzystujących sieć internetowych powiązań nazywana jest często mianem czwartej rewolucji przemysłowej.

Szerokopasmowy Internet, przechowywanie danych w tzw. chmurze czy powszechność stosowania smartfonów nikogo już nie dziwi, a to właśnie te trzy czynniki stanowią bazę do wprowadzenia dla europejskiej branży TSL elektronicznych listów przewozowych.

 

Elektroniczny list przewozowy – idealne rozwiązanie dla logistyków

 

Już dzisiaj część procesów logistycznych podlega zautomatyzowanej i wielopłaszczyznowej wymianie danych. Producenci czy eksporterzy towarów wiedzą od dawna, że wzrost efektywności procesów związanych z logistyką transportu musi iść w parze ze zwiększeniem obszarów przekazywania informacji i digitalizacją tego procesu.

Przeczytaj też: e-CMR – opinia prawna dotycząca elektronicznego listu przewozowego

Tymczasem i nadawcy, i przewoźnicy wykonujący międzynarodowy transport rzeczy do dzisiaj powszechnie korzystają przy tworzeniu dokumentów przewozowych z papierowych formularzy CMR.

Jednak już w najbliższym czasie tzw. Przemysł 4.0 będzie wymusi na swoich podwykonawcach przejście na elektroniczne listy przewozowe wykorzystujące e-podpis. Dla nadawców oznaczać to będzie ograniczenie kosztów związanych z drukiem oraz archiwizacją fizycznych dokumentów, co wpisuje się w politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kolejnymi atutami wprowadzenia e-CMR jest możliwość monitorowania transportu na każdym z jego etapów. Dzięki komunikacji poprzez API platformy Trans Assist każde przedsiębiorstwo i każdy dział logistyczny będzie mógł wygenerować choćby odpowiednie statystyki pozwalające jeszcze bardziej zoptymalizować proces wydania i transportu ładunku na każdym z ogniw całego łańcucha dostaw.

 

Co daje spedycji wprowadzenie e-CMR?

 

Wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej obowiązkowej akceptacji przez każde z państw członkowskich dokumentów e-CMR przyspieszy proces w rozwoju tej technologii.

Wykorzystując system Trans Assist do generowania elektronicznych listów przewozowych, firmy spedycyjne – podobnie jak nadawcy – zmniejszą nawet 4-krotnie koszty związane z wytworzeniem i obiegiem papierowych dokumentów.

Trans Assist to nie tylko komunikator w 24 językach, ale też system obsługujący dokumenty e-CMR. A niebawem do naszej platformy dołączy też profesjonalna nawigacja transportowa.

Podgląd w czasie rzeczywistym w cały proces realizacji zlecenia przewozowego ułatwią pracę spedytorom. Warto też podkreślić, że dzięki komunikatorowi Trans Assist, wyeliminowany zostanie problem z brakiem wymiany informacji – gotowe komunikaty w 24 językach sprawią, że np. polska spedycja będzie mogła obsługiwać klientów i współpracować z przewoźnikami z większej grupy krajów.

Dzięki elektronicznym podpisom na dokumentach e-CMR, spedycje będą mogły skrócić okres oczekiwania na przelewy za wykonaną usługę jednocześnie przyspieszając proces płatności dla przewoźników.

 

e-CMR: korzyści dla przewoźnika i kierowcy

 

W dobie pandemii niezwykle ważne jest ograniczenie bezpośredniego kontaktu z kierowców z pracownikami biura. Dzięki e-podpisowi, który w czasie rzeczywistym jest widoczny dla każdej ze stron, przewoźnik kilka sekund po rozładunku towaru może rozliczyć się bezpośrednio z nadawcą czy spedycją.

Oznacza to w zasadzie likwidację zatorów płatniczych, co przełoży się na większą płynność finansową przewoźników, a co za tym idzie poprawi się zarządzanie firmą transportową. Przewoźnik zamiast skupiać się na analizie płatności, będzie mógł poświęcić się innym kwestiom związanym z prowadzeniem swojego biznesu.

Przeczytaj też: e-CMR.eu – weryfikator e-CMR i podpisu elektronicznego

„Kupię gdzieś w Świecku „CMR-ki”? – to niejednokrotnie zadawane przez kierowców jeżdżących na trasach międzynarodowych pytanie dobitnie pokazuje, jak archaicznym rozwiązaniem jest stosowanie do dzisiaj papierowych druków.

Przechowywane w „cyfrowej chmurze” dokumenty e-CMR to nie tylko ograniczenie kosztów związanych z ich wytworzeniem i archiwizacją, ale też pewność, że taki elektroniczny list przewozowy zawsze będzie czytelny, odpowiednio wypełniony a dostęp do niego zapewniony przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Przejrzystość, przepływ informacji, bezpieczeństwo

 

Ostatnim ogniwem całego łańcucha dostaw jest tzw. rozładowca, który również skorzysta na prowadzeniu dokumentów e-CMR. Platforma Trans Assist umożliwia w zasadzie wyeliminowanie a na pewno ograniczenie bezpośredniego kontaktu pracowników magazynu z kierowcą.

Po przyjęciu ładunku i cyfrowym potwierdzeniu przyjęcia dostawy, elektroniczny list przewozowy trafia do cyfrowej chmury, ograniczając koszty przetrzymywania dokumentów w porównaniu do papierowych druków, które przez nawet 5 lat trzeba przechowywać.

Platforma Trans Assist poza wprowadzeniem e-CMR przygotowała także komunikator obsługujący 24 języki, dzięki czemu logistycy mają bezpośredni kontakt z kierowcą wykonującym transport oraz podgląd lokalizacji jednostki transportowej.

Dzięki takim danym rozładowca wie, kiedy realnie może spodziewać się konkretnego transportu, a dzięki czemu może lepiej rozplanować działania i przygotowania do przyjęcia ładunku.

Powrót