Wdrożenie e-CMR w Colian Logistic tematem eksperckiej debaty

Wdrożenie e-CMR platformy Trans Assist w Colian Logistic było głównym tematem debaty zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Cyfryzacja łańcucha dostaw nabiera rozpędu i jest jednym z istotniejszych aktualnie trendów w branży TSL.

W ramach digitalizacji dokumentów transportowych platforma Trans Assist opracowała system do generowania i obsługi elektronicznego listu przewozowego, który po udanym okresie pilotażu wdrożyła u siebie spółka Colian Logistic.

Podczas eksperckiej debaty zorganizowanej w poniedziałek 16 marca przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu zaproszeni goście dyskutowali o m.in. o przewadze technologii cyfrowej względem papierowego listu przewozowego na przykładzie udanego wdrożenia e-CMR w Colian Logistic.

W panelu dyskusyjnym wziął udział Piotr Śliwiński, CEO i zarazem współtwórca systemu Trans Assist, natomiast organizację GS1 Polska reprezentowała Agata Horzela, która poruszyła kwestie korzyściach, ale i ewentualnych barier, z jakimi musi się mierzyć elektroniczny list przewozowy w Polsce i Europie.

Z ramienia Wyższej Szkoły Logistyki w panelu dyskusyjnym wzięła udział Magdalena Kopeć a o praktycznej stronie wdrożenia e-CMR w Colian Logistic opowiadał Sebastian Wiza. Spotkanie w Poznaniu bardzo sprawnie moderował Artur Olejniczak.

Całość debaty została zarejestrowana i można ją obejrzeć w formie materiału wideo znajdującego się poniżej.

Powrót