Trans Assist oblicza ślad węglowy dla hybrydowego e-CMR

Trans Assist oblicza zredukowany ślad węglowy swoich Klientów, którzy zastąpili papierowe druki hybrydową wersją e-CMR.

W ostatnim czasie zespół Trans Assist po konsultacjach z dotychczasowymi Klientami oraz w celu propagowania proekologicznego charakteru elektronicznych listów przewozowych przygotował raport na temat oszczędności śladu węglowego. Raport został opracowany po wdrożeniu technologii hybrydowych dokumentów e-CMR. Jest on bazą dla licznika redukcji CO2 obejmującego wszystkie dokumenty wygenerowane przez nasz system, który niebawem pojawi się na głównej stronie internetowej Trans Assist. Następnie sukcesywnie u każdego z Klientów w jego panelu administracyjnym, pojawi się informacja o wielkości redukcji CO2 obejmującej dokumenty wygenerowane wewnętrznie w każdej z firm. 

Jak wynika z naszego opracowania, analizując oszczędności śladu węglowego po zamianie tradycyjnych papierowych formularzy CMR na cyfrowe odpowiedniki w postaci e-CMR uwzględniliśmy m.in. produkcję papieru, jego transport oraz recykling, ale z drugiej strony także zużycie energii elektrycznej przez urządzenia mobilne obsługujące platformę Trans Assist czy kwestię przechowywania danych na naszych serwerach.

Założyliśmy, że w przypadku papierowych dokumentów CMR:

  • waga papieru przypadająca na jeden komplet dokumentów transportowych składających się z 4 kopii drukowanych dokumentów A4 wynosi 20 gram
  • średnia emisja CO2 związana z wycinką i transportem drzew to 28 kg CO2 na tonę a produkcja papieru to aż 942 kg CO2 na każdą tonę!
  • minimalna dodatkowa emisja CO2 związana z dostarczeniem oryginalnych papierowych dokumentów po wykonaniu transportu do zleceniodawcy określony został symbolicznie na 1 kilometr dla auta dostawczego, którego średnia emisja spalin to średnio 185,3 g/km
  • utylizacja dokumentów po 5 latach: zakładając moc niszczarki przemysłowej na poziomie 2200 watów oraz wydajność na poziomie 100 kg na godzinę oznacza, iż moc potrzebna do utylizacji 1 tony papieru wyniesie 22 kWh. Emisja dwutlenku węgla związana z produkcją energii elektrycznej wynosi z kolei 801 g/kWh. Ostatecznie emisja związana z utylizacją 1 tony papieru wyniesie 17,6 kg CO2 na każdą tonę papieru.

Z kolei analizując kwestie wygenerowania cyfrowych listów przewozowych e-CMR w formie hybrydowej przyjęliśmy, że:

  • emisja CO2 związana z przechowywaniem i wymianą danych za pośrednictwem serwisów (uśredniając wielkość plików związanych z przechowaniem dokumentów do 10 MB oraz zakładając czas ich przechowywania na 5 lat) to 15 g na każdy 1 GB danych rocznie
  • emisja CO2 związana z użyciem jednej papierowej kopii przy hybrydowym e-CMR (ten stan obowiązywać będzie do czasu wejścia w życie rozporządzenia e-FTI) oznacza dodatkowe 4,94 g CO2
  • praca urządzenia mobilnego do obsługi jednego transportu wyniesie 0,005 kWh co przekłada się na 4 g emisji CO2.

 

Reasumując, do wyprodukowania i obsługi 1000 transportów przy użyciu papierowych formularzy CMR  generowany jest ślad węglowy o wartości 205,1 kg. W przypadku hybrydowej wersji e-CMR ślad węglowy wynosi już tylko 9,7 kg CO2. Zatem wdrożenie elektronicznych listów przewozowych e-CMR pozwoli na oszczędność około 95,27% emisji CO2 w porównaniu z papierowym obrotem dokumentów CMR.

Powrót